Projekti

Projekti

 • EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.1.

  Projekta mērķis ir: Jaunas studiju programmas „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde un realizācija, tā rezultātā sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus drošības un datu aizsardzības jomā, kas pamatojas uz padziļinātām praktiskām iemaņām un kompetencēm, inovatīvu metožu izmantošanu un sadarbību ar speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā. Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līguma…

  November 06, 2020
 • EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.3.

  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”. SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu,datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana,  projekta Nr.8.2.3./18/A.006. Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līguma aģentūra.…

  November 06, 2020
 • EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.2.

  Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.2.“Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”. SIA „Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008. Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Informācija atjaunota: 02.06.2020.

  November 06, 2020
 • EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.1.0/16/I/001

  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.1.0/16/I/001 “Justīcija attīstībai”. “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu”,  identifikācijas Nr. TA2017/5/B/ESF. Pasūtītājs – Tiesu administrācija. Informācija atjaunota: 02.06.2020.

  November 06, 2020
 • EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.2.0/15/I/001

  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”. “Pamatmodulis  I “Tiesiskais regulējums: uzņēmējdarbības normatīvā bāze” un pamatmodulis  II “Normatīvisma mazināšana: administratīvais slogs”, identifikācijas Nr. 3.4.2.0/15/I/001  GALA ZIŅOJUMS. Pasūtītājs – Valsts administrācijas skola. Informācija publicēta: 02.06.2020.

  November 06, 2020
 • EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.5.2.0/16/I/001

  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”. “Modulārās profesionālās izglītības programmas Būvniecības nozarē profesionālajām kvalifikācijām “namu pārzinis”, “namu apsaimniekošanas meistars” un “uzkopšanas darbu meistars” izstrāde”, identifikācijas Nr. VISC 2018/30. Pasūtītājs – Valsts izglītības satura centrs. Informācija atjaunota: 02.06.2020.

  November 06, 2020
 • PROJEKTS NR. FM VID 2018/085

  “Datorlietotāju mācības par datorprogrammu lietojumu (mācības IT jomā)”, identifikācijas Nr. FM VID 2018/085. Pasūtītājs – Valsts ieņēmumu dienests.     Informācija atjaunota: 02.06.2020.

  November 06, 2020

Projekti

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: