SAM 8.2.2.

SAM 8.2.2.

 • Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008

  Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notiek Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana, šogad akadēmiskajā darbā tika iesaistīti divi doktoranti: Eiropas tiesību jomā, kā arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Viena no doktorantēm turpina darbu koledžā arī pēc projekta beigām. Projekta ietvaros koledžas akadēmiskajam personālam ir…

  November 27, 2020
 • ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

  Juridiskās koledžas lektore Una Kasparaviča projekta ietvaros no 05.05.2020. līdz 30.06.2020. stažējās uzņēmumā “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA   Stažēšanās laikā galvenie veiktie uzdevumi: 1. Iepazīšanās ar Uzņēmumā un Trelleborg Grupā esošo personas datu aizsardzības politiku un vadlīnijām, 2. Veikts pilns Uzņēmumā notiekošo personas datu apstrādes aktivitāšu audits, dokumentu analīze…

  November 06, 2020
 • DOKTORANTU IESAISTE STUDIJU PROCESĀ

  Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava promocijas darba. Koledžā darbu 2019.gada novembrī ir uzsākusi viena doktorante no Latvijas Universitātes un otra 2019.gada 1.septembrī no Rīgas Tehniskās…

  November 06, 2020
 • STAŽĒŠANĀS SIA ĀRSTU PRAKSE ”MAZCENA 21”

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros stažēšanās tiek izieta SIA Ārstu praksē ”Mazcena 21”. Stažēšanās ietvaros notiek SIA Ārstu prakse ”Mazcena 21”,…

  November 06, 2020
 • ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

  No 1.decembra līdz 31.maijam kā Juridiskās koledžas lektors stažējos IKEA Latvia (SIA “Paul Mason Properties”) uzņēmumā. Prakse notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes…

  November 06, 2020
 • PROJEKTS NR. 8.2.2.0./18/A/008

  „SIA Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā”; ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana. Kompetenču un prasmju paaugstināšana ir saistīta ar akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersanta, kā rezultātā akadēmiskais personāls pilnveido savas prasmes un kompetences un veic papildinājumus…

  November 06, 2020
 • ĀRVALSTU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA IESAISTE STUDIJU PROCESĀ

  Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008 ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekts paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus, katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019.gada marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta lektore Aliona Siniciene no Lietuvas, ar kuru sadarbība turpinās joprojām. Aliona…

  November 06, 2020
 • EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KOMPETENČU UN PRASMJU PAAUGSTINĀŠANA DATORZINĀTNES UN INFORMĀTIKAS JOMĀ” ĪSTENOŠANA

  Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” īstenošana Juridiskajā koledžā notiek jau no pagājušā gada novembra. Koledža studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” stratēģiskās specializācijas ietvaros īsteno pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i.,…

  November 06, 2020

Projekti

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: