Uzmanību!

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 (09.06.2020.) “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim Juridiskajā koledžā studiju process notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi. Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši apstiprinātajam nodarbību sarakstam.

Informācija par attālinātajām nodarbībām pieejama nodarbību sarakstā vai studentu profilā koledžas tīmekļa vietnē.

Nāc studēt!

 Esam pārliecināti, ka jūsu ikdienas rūpes nereti vairo datorsistēmu darbības dažādie apdraudējumi un ne mazākā mērā – personas datu aizsardzības normatīvu līkloči. Ar šiem jautājumiem bieži vien tikt galā var tikai speciālisti, kuru vēl biežāk – vienkārši tuvumā nav.

            Lai šīs problēmas palīdzētu risināt, Juridiskajā koledžā Rīgā pirmo reizi Latvijā tiek atvērta jauna studiju programma „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”. Šīs programmas priekšrocība ir tā, ka tajā uzņemsim studēt gribētājus ar vidējo vai augstāko izglītību, bet bez priekšzināšanām datorzinībās un personas datu aizsardzībā.

Studijas notiks Rīgā vakaros no 18.00 trīs reizes nedēļā (vakara nodaļa) vai arī pēc reflektantu izvēles – sestdienās no 9.00-15.00 (neklātienes nodaļa). Pēc studijām divu gadu garumā absolventi iegūs drošības speciālista kvalifikāciju, kā arī pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

  • Tiesību zinātnes
  • Cilvēku resursu vadība
  • Uzņēmējdarbības vadība
  • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
  • Grāmatvedība un finanses
  • Datorsistēmu un datortīkla administrēšana
  • Kiberdrošība un personas datu aizsardzība

ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts

Viens no pasaulē  pazīstamākajiem standartiem ir ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts, kurš apliecina, ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas. Juridiskā koledža saņēma ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu 2019.gada 1.augustā

Nupat, 2020.gada 26.maijā “Bureau Veritas Latvia” veica pirmo uzraudzības auditu. Tā mērķis – iegūt apliecinājumu, ka kvalitātes vadības sistēma ir efektīva un atbilst ISO 9001:2015 prasībām. Audita slēdziens – organizācija ir rekomendējama tās kvalitātes sistēmas atbilstības standarta ISO 9001:2015 prasībām sertifikācijas turpināšanai.

Koledžas 30. izlaidums vīrusa ēnā

30. izlaiduma bildes skatīt šeit.

Studiju gada sākums

Uzsākot jauno studiju gadu, 26.septembrī Juridiskās koledžas pirmā kursa studenti tikās ar vieslektori, Saeimas deputāti Danu Reiznieci-Ozolu.

Darba devēju ieteikto koledžu tops

Darba devēju visbiežāk minēto studiju programmu un izglītības iestāžu TOPs 2020 apraksts skatīt šeit.

Jau devīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls  Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju.  Tā mērķis – veicināt pārdomātu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar.

Darba devēji sāk akcentēt profesionālās izglītības kvalitāti!

TOPā visnovērtētākās koledžas šogad ir Rīgas Tehniskā koledža, Juridiskā koledža un Rīgas celtniecības koledža.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji jauniešus aicina izglītības iestāžu izvēli balstīt uz racionālu pieeju un uzklausīt darba devēju ieteikumus, jo viņi ir tie, kuri spēj novērtēt izglītības iestāžu sagatavoto jauno speciālistu profesionālo kvalitāti un atbilstību darba tirgum.

Darba devēju visbiežāk minēto studiju programmu un izglītības iestāžu TOPs 2020 (apraksts)

Jauns pasakums jaunai gadai

Jauni studenti, Aicinam!

Jauna studiju programma Kiberdrošība un personas datu aizsardzība!

Projekta mērķis ir jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde un realizācija, rezultātā sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus drošības un datu aizsardzības jomā, kas pamatojas uz padziļinātām praktiskām iemaņām un kompetencēm, inovatīvu metožu izmantošanu un sadarbību ar speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā.

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

2Jauna studiju programma Kiberdrošība un personas datu aizsardzība!

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: