Uzmanību!

Uzmanību!

October 30, 2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 (09.06.2020.) “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim Juridiskajā koledžā studiju process notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi. Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši apstiprinātajam nodarbību sarakstam.

Informācija par attālinātajām nodarbībām pieejama nodarbību sarakstā vai studentu profilā koledžas tīmekļa vietnē.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: