EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.1.0/16/I/001

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.1.0/16/I/001

November 06, 2020

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.1.0/16/I/001 “Justīcija attīstībai”. “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu”,  identifikācijas Nr. TA2017/5/B/ESF.

Pasūtītājs – Tiesu administrācija.

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: