STAŽĒŠANĀS SIA ĀRSTU PRAKSE ”MAZCENA 21”

STAŽĒŠANĀS SIA ĀRSTU PRAKSE ”MAZCENA 21”

November 06, 2020

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros stažēšanās tiek izieta SIA Ārstu praksē ”Mazcena 21”. Stažēšanās ietvaros notiek SIA Ārstu prakse ”Mazcena 21”, kopā 200 stundas. Stažēšanās ietvaros tiek veikti visdažādākās grāmatvedības un finanšu uzskaites darbības, tai skaitā, datu sagatavošana Vidavista formātā, eksportēšanai uz grāmatvedības programmu “Zalktis”, datu failu importēšana no SEB bankas uz grāmatvedības programmu “Zalktis”, nekontēto bankas darījumu apstrāde, grāmatojumu ievadīšana nekontētajiem bankas darījumiem, statistikas pārskata” Par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs “ sagatavošana par 2019.gadam, elektroniska pārskata iesniegšana Nacionālajā veselības Dienestā u.c.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: