1. absolventu salidojums (2.12.2005.)

2. absolventu salidojums (31.03.2012.)

3. absolventu salidojums (5.12.2015.)

Mūsu mīļie absolventi

Juridiskā koledža, turpinot attīstību savas darbības otrajā desmitgadē, vēlas lūgt jūsu palīdzību un atbalstu koledžas mācību programmu un studiju procesa pilnveidošanā. Nav noslēpums, ka aizvadītajos gados nostiprinātais koledžas prestižs lielā mērā ir tieši jūsu visu kopā  un katra atsevišķi nopelns.

Mēs vēlētos veidot koledžas absolventu padomi, līdzīgi kādas tās ir ASV un citās valstīs; mēs gribētu aicināt jūs tikties ar mācībspēkiem, lai uzzinātu, kam koledžā turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība; mēs vēlētos jūs aicināt nolasīt mūsu tagadējiem studentiem vieslekcijas vienā vai otrā profesionālās darbības jautājumā, kā arī vienkārši uzzināt, kā jums klājas, negaidot kārtējo absolventu salidojumu.

Tāpēc vispirms mēs vēlētos aicināt jūs aizpildīt pievienoto anketu, kā arī atsūtīt mums savus apsvērumus un ieteikumus koledžas sadarbības stiprināšanai ar absolventiem.

Ar cieņu,
Tālavs Jundzis

 

Starp Lietuvas sadarbības augstskolas bakalauriem ir arī mūsējie

2015.gadā noslēgtais sadarbības līgums ar Utenas koledžu par Juridiskās koledžas absolventu studiju turpināšanas iespējām trešajā studiju kursā JK absolventiem ir īpaši izdevīgs, jo piedāvā studijas profesionālā bakalaura grāda ieguvei, kur kopējais studiju ilgums ir trīs gadi (Latvijā tas ir četri gadi).

2016.gadā šo iespēju izmantoja pirmie četri mūsu absolventi (Lāsma Gavarāne, Juris Kalmikovs, Uldis Sīpols, Roberts Urdziņš) iegūstot profesionālā bakalaura grādu Tiesību zinātnē.

Ik gadus Utenas koledžu absolvē vairāki Juridiskās koledžas pārstāvji, sekmīgi nokārtojot Valsts eksāmenu un pierādot, ka izvēlētās diplomdarba tēmas pārzina labi un aizstāvēt svešvalodā bakalaura darbu iespējams arī uz 10 ballēm. 2019.gada 28. jūnijā “lieliskais desmitnieks” (Inese Čude, Irina Karlovska, Inga Voika, Egita Cimdare, Milda Kopmane, Viktorija Kanuņņikova, Kitija Rozentāle, Elvijs Bogdanovs, Irina Veļikanova, Vitālijs Dolgovs), arī saņēma godam nopelnītos diplomus.

Utenas koledžas Biznesa un tehnoloģiju fakultātes, Tiesību zinātņu programmas 2020.gada absolventi vēlos iedrošināt kolēģus izmantot iespēju un turpināt studijas ārvalstīs, kur tās tiek nodrošinātas gan angļu, gan krievu valodās, vienlaikus gūstot arī starptautisku pieredzi. Attēlā: Artis Laganovskis, Vita Vīlistere un bakalaura darbu vadītāja Daiva Petrenaite (centrā).

Absolventu padomes rudens sanāksme

Koledžas absolventu padome šoruden uz savu kārtējo sanāksmi sanāca kopā 18. septembrī, lai izvērtētu pirmajā pusgadā paveikto un rastu jaunas idejas pasākumiem. Diskutējām par darba iespējām, par to, kādās jomās absolventi strādā vai cer iegūt darbu, par studijām bakalaura un maģistra grāda iegūšanai pēc koledžas absolvēšanas, par savstarpējās saziņas un tikšanās iespējām.

Sanāksmes laikā, protams, atcerējāmies studiju laiku, kā rezultātā radās arī dažas noderīgas ierosmes, kas tika adresētas docētājiem. Dalījāmies iespaidos, kā koledžā iegūtās zināšanas nu tiek pielietotas ikdienā.  Tiekoties ar koledžas administrāciju, vairāk pievērsāmies aktualitātēm, mēģinājām rast jaunas ierosmes gaidāmajam absolventu salidojumam, spriedām, kā darīt zināmu šo faktu visiem koledžas absolventiem, runājām par aktīvistu iesaisti pasākuma sagatavošanās posmā.

Absolventus, kuri vēlas piedalīties padomes darbā, aicinām sūtīt ziņu uz Juridiskās koledžas e-pastu: info@jk.lv.

Mācību ekskursijas

AT 2018

Tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču  2018.gada 8.oktobrī

Gen prok2018

Tiesību zinātņu studiju programmas studenti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā 2018.gada 17.okotbrī

Ministru kabineta apmeklējums 2016.gada 11.martā.

Ģenerālprokuratūrā 2015.gada 10.decembrī.

Dienas nodaļas studenti ceļā uz Latvijas Republikas Saeimu 2015.gada janvārī.

2015.gada februārī – plānotais pasākums Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā.

Studenti un Jauno juristu skolas audzēkņi Latvijas Republikas Saeimā 13.12.2013.
Foto – R.Inkēns (Saeimas Kanceleja)

Brīvajos brīžos

turaida2018

Aizvadot pirmo mēnesi jauno studentu statusā. Dienas nodaļas studenti ekskursijā pa Vidzemi 2018.gada oktobrī

1.kursa studenti laivu braucienā 2013.gada jūnijā

Dienas nodaļas studenti un docētāji Līgatnē 9.10.2012.

Boulinga turnīrs “Liepājas ķeglis 2016” (dalībnieku kopbilde 16.04.2016.)

30. izlaidums

29. IZLAIDUMS

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: