Jaunumi

2021.gada 25.janvārī Juridisko koledžu apmeklēja starptautiskā akreditācijas ekspertu grupa, kurā pārstāvēta bija Slovēnija, Lietuva un Latvija.

2021.gada 25.janvārī  Juridisko koledžu apmeklēja starptautiskā akreditācijas ekspertu grupa, kurā pārstāvēta bija Slovēnija, Lietuva un Latvija. Ekspertu vizītes mērķis –  studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība”, tai skaitā jaunās studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” novērtēšana. Akreditācijas ekspertu vizītes ietvaros eksperti tikās ar koledžas vadību, studiju nodaļas vadītāju un studiju virziena direktoru, docētājiem, studentiem, darba devējiem, kā arī iepazinās ar studiju procesa nodrošināšanas materiāli tehnisko bāzi, tai skaitā bibliotēku. Studiju virziena novērtēšanas ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijai par studiju virzienu: informācijai par koledžu, par studiju virziena pārvaldību un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti, studiju virziena resursiem un nodrošinājumu, zinātniski pētniecisko darbību, sadarbību un internacionalizāciju; studiju programmas ietvaros tiek vērtēti studiju programmas parametri, studiju saturs un tā īstenošana, studiju programmas resursi un nodrošinājums, mācībspēki. Studiju programma izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/012 ietvaros.

Ievietošanas datums: 29.01.2021.

Nordea Riga marathon

Nordea Riga marathon

on May 20, 2012

Projekts “TRUSTvGLP”

Juridiskā koledža 2017.-2019.gadā piedalījās ERASMUS+ rīkotajā projektā “TRUSTvGLP”. Tā mērķis – izveidot grāmatvedības spēles datorplatformu, t.i., interaktīvā veidā sagatavot grāmatvežus un finansistus darba tirgum, savdabīgā un interesantā formā, vienlaikus sniedzot zināšanas. Projektā tika iesaistītas Latvijas, Turcijas, Spānijas, Polijas un Rumānijas mācību iestāžu komandas. Attēlā: projekta dalībnieku tikšanās pie mums – Latvijā (30.06.2017.).

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķīnas Tautas republiku

Latvijas Koledžu asociācijas biedri pieņemšanā Latvijas Republikas vēstniecībā ĶTR (2017.gada 29.marts)

Latvijas Koledžu asociācijas delegācija (t.sk. arī Juridiskās koledžas pārstāvji) Pekinas Universitātē (2017.gada 28.marts)

Juridiskās koledžas direktors T.Jundzis un direktora vietniece I.Lūce tiekas ar Pekinas Universitātes Eiropas valodu un kultūras fakultātes dekānu Hao Ping (2017.gada 28.marts)

Fotoizstāde “Saskatīt skaisto ap sevi”

Atklājam Latvijas Republikas tieslietu ministra Dz.Rasnača fotoizstādi “Saskatīt skaisto ap sevi”(2016.gada 20.oktobris).

Jauno studiju gadu uzsākot

Jauno studiju gadu uzsākot Tieslietu ministrs Dz.Rasnačs ieradies apsveikt koledžas studentus un administrāciju (2016.gada 1.septembris).

Sadarbības līgums ar LU Akadēmisko bibliotēku

Atjaunojam sadarbības līgumu ar LU Akadēmisko bibliotēku (2016.gada 20.aprīlis).

Sadarbības partneri no Adžārijas

Pie mums viesojas Adžārijas Autonomās Republikas Augstākās padomes deputāti M.Beridze un T.Bolkvadze (2015.gada 17.oktobris).

Pieredzes apmaiņa Gruzijā

Latvijas Koledžu asociācijas darba grupas tikšanās Adžārijas Augstākajā padomē (Batumi, 2015.gada 16.septembris).

PRME starptautiskajā forumā

PRME starptautiskajā forumā Ņujorkā, 2015.gada 23.-25.jūnijā (2015 Global Forum for Responsible Management Education – 6th PRME Assembly) Juridisko koledžu pārstāvēja A.Šneidere un I.Lūce.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: